Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking getreden. Deze Wet heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. DAR Kwaliteitsborging heeft kennis en ervaring opgedaan door jarenlang werkzaam te zijn bij de afdeling bouw &- woningtoezicht bij diverse gemeenten. In combinatie met de meest recente cursussen (zoals het Besluit bouwwerken leefomgeving) en de nodige certificeringen zijn wij nu en in de toekomst de onafhankelijk adviseur die u nodig heeft voor de gecertificeerde toetsingen.