De Wet

Door de Tweede Kamer der Staten-Generaal is op 21 februari 2017 het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen. En op 14 mei 2019 is de wet tevens door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen. Een aantal speerpunten van deze nieuwe wet zijn de volgende:

  • Kleine bouwwerken en verbouwingen vrij van toets Bouwbesluit 2012;
  • De gemeente controleert of de aannemer werkt met een goedgekeurde methode voor kwaliteitsborging;
  • De toetsing aan het Bouwbesluit 2012 van nieuwbouw en verbouw bij de vergunningverlening door de gemeente komt te vervallen;
  • Private partijen ontwikkelen methoden voor kwaliteitsborging om te zorgen dat aannemers zich houden aan de bouwtechnische eisen uit het Bouwbesluit 2012;
  • Een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie oordeelt of een voorgestelde methode voor kwaliteitsborging voldoet aan de eisen.

Het doel van deze wet is om de positie van de bouwconsument te versterken. Gecertificeerde kwaliteitsborgers dienen met het juiste instrument de toetsingen aan het Bouwbesluit 2012 te doen.

DAR  kwaliteitsborging B.V. is direct belanghebbende bij deze ontwikkeling in het vakgebied. Daarom zijn we altijd op de hoogte van actualiteiten om u op ieder geschikt moment van het juiste advies te kunnen voorzien. Heeft u hier vragen over? Vul geheel vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen contact met u op.